Tag Archives: Dag Solstad

Faen så redelig

Ikke «et herlig friskt pust», kanskje, men likevel oksygentilførsel den offentlige litteraturdebatten formelig gisper etter.

Pamflett
Torunn Borge:
Gudsskrekk. En essayistisk pamflett.
Oktober 2000

Når litteraturviter Eivind Tjønneland spissformulerer seg på grunnlag av sine ikke-så-kvasse litterære analyser, kan han erte på seg jomfru Maria (om hun skulle ha interesse for nyere, norsk litteratur). Tydeligvis har fromheten provosert ham først. Nå har han i Vagant, Morgenbladet og Dagbladet hevdet at norske forfattere er på «lemenmarsj mot Gud» og at de viser en «kulturmasochistisk» holdning. Slik har han i alle fall ertet på seg forfatter og kritiker Torunn Borge. Såpass hissig har han fått henne at det har blitt en hel liten pamflett av det: Gudsskrekk, med undertittelen En essayistisk pamflett. «faen så uredelig» kaller Borge for eksempel den Tjønnslige omgangen med Dag Solstads uttalelser, som har resultert i forestillingen om Solstad som en «kristen» forfatter. At Borge setter Solstad høyt må man kunne anta; kapittelet hvor Tjønnelands karakteristikk av Solstad omtales, har fått tittelen «Er Gud kristen? Om Tjønneland på tur med Solstad på hjul». Å kalle denne guden kristen er åpenbart blasfemisk.

Les resten av anmeldelsen her.